Acte necesare înscrierii

Oferim opțiunea de a susține cursurile ONLINE

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați telefonic sau prin formularul de contact

Carte de identitate

Certificat de naștere

Cazier judiciar

Diplomă de studii (în funcție de curs se va solicita un minim de studii)

Adeverință medicală    Cursuri de calificare disponibile