Bază legislativă:

Cerinţe speciale:

  1. să fie cetăţean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;
  2. să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;
  3. să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

Curs autorizat de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților din Municipiul București

Acte necesare pentru înscrierea la curs.

  • Carte de identitate
  • Certificat de naștere
  • Diplomă de studii (cel puțin 8 clase elementare)
  • Cazier judiciar
  • Adeverință medicală din care să reiasă că ”este apt pentru ocupația de agent de securitate”

Durata cursului de pregătire

  • 300 ore practică (se pot executa în cadrul societății unde cursantul este angajat în domeniul pazei)
  • 60 ore pregătire teoretică

Standard și programa cadru Agent de securitate aprobată ANC

FORMATOR

GABRIEL MUȘUROAEA
GABRIEL MUȘUROAEAManager de formare și formator
Este un manager de formare profesionala cu o experiență de 28 de ani în domeniul securității militare și de 25 de ani în domeniul securității private, acesta a pregătit primul detașament de jandarmi ce a desfășurat misiuni în sprijinul păcii sub egida ONU în Kossovo (Misiunea UNMIK).

Cursuri de pregătire asemănătoare

Alătură-te celor 15000+ cursanți Bucură-te de o pregătire în domeniul securității

Pregătește-te pentru un nou loc de muncă. Înscrie-te la cursuri!

Vă rugăm să scrieți cursul la care doriți să vă inscrieți