Project Description

Bază legislativă:

Ocupaţia este reglementată prin dispoziţiile Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare.

Domeniul de referinţă al ocupaţiei este reprezentat de jocurile sportive, indiferent  de ramură, catalogate cu grad de risc ridicat sau mediu.

În sensul dispoziţiilor din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare, prin programul de pregătire subsecvent Standardului se urmăreşte specializarea personalului angajat în cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie, care deţine competenţe certificate specifice ocupaţiei de „agent de securitate”, pentru executarea atribuţiilor specifice serviciului de ordine şi siguranţă în incinta arenelor sportive.

Cerinţe speciale:

Pentru instruire şi exercitare, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe speciale:

 1. să fie cetăţean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale  Uniunii  Europene ori ale Spaţiului Economic European;
 2. să aibă vârsta de minim 18 ani;
 3. să fie apt din punct de vedere medical şi psihic pentru exercitarea funcţiei;
 4. să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 5. să nu se afle sub efectul vreunei sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţii şi jocuri sportive, aplicată în condiţiile Legii nr.4/2008, privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare (odată cu înaintarea dosarului de candidat, solicitantul va depune o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea cerinţei speciale).

Curs autorizat de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților din Municipiul București

Înscrie-te ACUM!

Acte necesare pentru înscrierea la curs.

 • Pentru accesul candidaţilor la programul de specializare, este necesar ca aceştia să facă dovada deţinerii competenţelor specifice calificării „agent de securitate” şi să deţină un atestat eliberat în condiţiile Legii nr.333/2003. Pentru persoanele care au activat în sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, acestea vor face dovada deţinerii certificatului de competenţe profesionale.
 • Carte de identitate
 • Certificat de naștere
 • Diploma de studii gimnaziale
 • Cazier judiciar
 • Adeverință medicală
Înscrie-te ACUM!

Durata cursului de pregătire

 • Pregătire teoretică – 30 de ore
 • Pregătire practică – 60 de ore

Standard și programa cadru Agent de securitate competiții sportivea probata ANC

Înscrie-te ACUM!

FORMATOR

GABRIEL MUȘUROAEA
GABRIEL MUȘUROAEAManager de formare și formator
Este un manager de formare profesionala cu o experiență de 28 de ani în domeniul securității militare și de 25 de ani în domeniul securității private, acesta a pregătit primul detașament de jandarmi ce a desfășurat misiuni în sprijinul păcii sub egida ONU în Kossovo (Misiunea UNMIK).

Cursuri de pregătire asemănătoare

Alătură-te celor 15000+ cursanți Bucură-te de o pregătire în domeniul securității

Pregătește-te pentru un nou loc de muncă.

Mulțumim pentru mesaj, în cel mai scurt timp un reprezentant vă va contacta.
A fost o eroare în trimiterea mesajului vă rugăm să încercați încă o dată sau mai târziu.