Societățile specializate în domeniul pazei sunt obligate să execute pregătirea personalului de pază, anual prin furnizori de formare profesională, pe baza unei programe stabilite de IGPR – Direcția de Ordine Publică

Bază legislativă:

HG 301/2012

Art. 44 alin. 4 Pentru a îmbunătăţi cunoştinţele acumulate anterior, angajatorii sunt obligaţi să asigure pregătirea continuă a personalului de execuţie până la şeful de tură inclusiv, în limita a cel puţin 20 de ore anual, prin furnizori de formare profesională autorizaţi, în baza programei de pregătire stabilite anual de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi postate pe pagina web a acestei instituţii. Răspunderea pentru desfăşurarea pregătirii continue revine conducătoruluisocietăţii sau, după caz, responsabilului cu pregătirea din cadrul societăţii.”

Curs autorizat de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților din Municipiul București

Acte necesare pentru înscrierea la curs.

Durata cursului de pregătire

  • 20 ore practică (se pot executa în cadrul societății unde cursantul este angajat în domeniul pazei)

Programa de pregătire conform H.G. 301/2012 Art.44 alin.4

FORMATOR

GABRIEL MUȘUROAEA
GABRIEL MUȘUROAEAManager de formare și formator
Este un manager de formare profesionala cu o experiență de 28 de ani în domeniul securității militare și de 25 de ani în domeniul securității private, acesta a pregătit primul detașament de jandarmi ce a desfășurat misiuni în sprijinul păcii sub egida ONU în Kossovo (Misiunea UNMIK).

Cursuri de pregătire asemănătoare

Alătură-te celor 15000+ cursanți Bucură-te de o pregătire în domeniul securității

Pregătește-te pentru un nou loc de muncă. Înscrie-te la cursuri!

Vă rugăm să scrieți cursul la care doriți să vă inscrieți