Project Description

Bază legislativă:

 • LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 • REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Regulamentul General privind Protecţia Datelor („GDPR”) impune un set unic de reguli, direct aplicabile în toate Statele Membre ale Uniunii Europene şi, prin urmare şi în România, înlocuind prevederile cuprinse în Directiva 95/46/CE. GDPR a devenit direct aplicabil în România de la data de 25 mai 2018.

Ca urmare a aplicării directe a GDPR, anumite organizaţii vor fi obligate sa desemneze o persoană ca Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal (D.P.O). Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal va fi desemnat atât în cadrul organizaţiilor din sectorul public, cât şi a celor din sectorul privat. În acest sens, conform GDPR, Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal va fi desemnat în mod obligatoriu în cadrul:

 • tuturor autorităţilor şi organismelor publice (indiferent de specificul activităţii desfăşurate de acestea si de tipul datelor cu caracter personal prelucrate);
 • organizaţiilor din sectorul privat ale căror activităţi principale constau în operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care implică monitorizarea perioadică şi sistematică a persoanelor fizice pe scară largă;
 • organizaţiilor din sectorul privat ale căror activităţi principale constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date cu caracter personal, menţionate în mod expres în cadrul

Cerinţe speciale:

 1. Vechime in munca: minim 1 an;
 2. studii superioare absolvite cu diploma de licenţa;
 3. curs de specializare/perfecţionare absolvit cu certificat care să ateste competenţele formate;
 4. cunoașterea aprofundată a legislației domeniului;
 5. abilități de comunicare; responsabilitate, seriozitate, punctualitate, empatie, capacitate de analiză-sinteză; capacitatea de a asigura confidențialitatea datelor la care are acces;

Curs autorizat de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților din Municipiul București

Înscrie-te ACUM!

Acte necesare pentru înscrierea la curs.

 • Carte de identitate
 • Certificat de naștere
 • Diplomă de licență
 • Adeverință medicală
Înscrie-te ACUM!

Durata cursului de pregătire

 • 60 ore pregătire teoretică
 • 120 ore practică

Standard și programa cadru Responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal D.O.P aprobată ANC

Înscrie-te ACUM!

FORMATOR

GABRIEL MUȘUROAEA
GABRIEL MUȘUROAEAManager de formare și formator
Este un manager de formare profesionala cu o experiență de 28 de ani în domeniul securității militare și de 25 de ani în domeniul securității private, acesta a pregătit primul detașament de jandarmi ce a desfășurat misiuni în sprijinul păcii sub egida ONU în Kossovo (Misiunea UNMIK).

Cursuri de pregătire asemănătoare

Alătură-te celor 15000+ cursanți Bucură-te de o pregătire în domeniul securității

Pregătește-te pentru un nou loc de muncă.

Mulțumim pentru mesaj, în cel mai scurt timp un reprezentant vă va contacta.
A fost o eroare în trimiterea mesajului vă rugăm să încercați încă o dată sau mai târziu.