Bază legislativă:

Cerinţe speciale:

 1. să fie cetăţean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European şi să aibă vârsta de cel puţin 21 ani;
 2. să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;
 3. să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

Curs autorizat de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților din Municipiul București

Acte necesare pentru înscrierea la curs.

 • Carte de identitate
 • Vârsta de cel puţin 21 ani;
 • Certificat de naștere
 • Diplomă de studii liceale – absolvent a 12/13 clase (nu neapărat bacalaureat)
 • Certificat agent de securitate sau dovada că a activat în Sistemul Național de Ordine Publică și Apărare
 • Cazier judiciar
 • Adeverință medicală din care să reiasă că ”este apt pentru ocupația de ”Șef obiectiv servicii de securitate”

Durata cursului de pregătire

 • 52 ore practică
 • 20 ore pregătire teoretică

Standard și programa cadru Sef ofiectiv de securitate aprobată ANC

FORMATOR

GABRIEL MUȘUROAEA
GABRIEL MUȘUROAEAManager de formare și formator
Este un manager de formare profesionala cu o experiență de 28 de ani în domeniul securității militare și de 25 de ani în domeniul securității private, acesta a pregătit primul detașament de jandarmi ce a desfășurat misiuni în sprijinul păcii sub egida ONU în Kossovo (Misiunea UNMIK).

Cursuri de pregătire asemănătoare

Alătură-te celor 15000+ cursanți Bucură-te de o pregătire în domeniul securității

Pregătește-te pentru un nou loc de muncă. Înscrie-te la cursuri!

Vă rugăm să scrieți cursul la care doriți să vă inscrieți