• Analiză de risc după metodele:
  • ASIS în cascadă
  • Matrice consecință – probabilitate
  • Moesller – Navarette, etc.
 • Elaborare:
  • Plan de management al securității
  • Plan de pază
  • Plan de pază transport de valori
  • Plan de pază gardă de corp
  • Proceduri de acces

Plan de pregătire personal în domeniul securității interne

EVALUATOR

GABRIEL MUȘUROAEA
GABRIEL MUȘUROAEAEvaluator de risc autorizat
Este un manager de formare profesionala cu o experiență de 28 de ani în domeniul securității militare și de 25 de ani în domeniul securității private, acesta a pregătit primul detașament de jandarmi ce a desfășurat misiuni în sprijinul păcii sub egida ONU în Kossovo (Misiunea UNMIK).

Evaluatorii de risc autorizaţi de IGPR sunt înscrişi în RNERSF care poate fi consultat on-line la adresa:

Cursuri de pregătire oferite de ATS