Analiza de risc la securitatea fizică reprezintă cerința legală prevăzută de HG nr.301/2012, iar modul de realizare a acesteia este reglementat de Instrucțiunea nr.9/2013 a ministrului Afacerilor Interne. În acelaşi timp analiza riscurilor la securitatea fizică constituie cea mai bună modalitate prin care un conducător de organizaţie identifică, evaluează şi controlează riscurile de securitate, inclusiv sub aspectul evitării cheltuielilor nejustificate în acest domeniu. Analiza riscurilor la securitatea fizică poate şi se recomandă să reprezinte aplicarea practică a procesului de management al riscurilor organizaţiei, în domeniul securităţii.Evaluatorii de risc la securitatea fizică sunt, conform cerinţelor exprimate în Instrucţiunea nr.9/2013, specialişti cu experienţă în domeniul planificării, organizării şi întreţinerii sistemelor de securitate şi care au competenţe în domeniul evaluării riscurilor de securitate.

EVALUATOR

GABRIEL MUȘUROAEA
GABRIEL MUȘUROAEAEvaluator de risc autorizat
Este un manager de formare profesionala cu o experiență de 28 de ani în domeniul securității militare și de 25 de ani în domeniul securității private, acesta a pregătit primul detașament de jandarmi ce a desfășurat misiuni în sprijinul păcii sub egida ONU în Kossovo (Misiunea UNMIK).

Evaluatorii de risc autorizaţi de IGPR sunt înscrişi în RNERSF care poate fi consultat on-line la adresa:

Cursuri de pregătire oferite de ATS