Regulamentul 697

2020-10-26T20:31:41+03:00

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (la data 16-dec-2019 a se vedea referinte de aplicare din Directiva 1937/23-oct-2019 ) (la data 28-mai-2019 actul a fost in legatura cu Regulamentul 1807/14-nov-2018 ) (la data 11-feb-2019 a se vedea referinte de aplicare din Recomandarea 243/06-feb-2019 ) (la data 31-oct-2018 actul a fost in legatura cu Decizia 174/2018 ) (la data 25-mai-2018 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 743/16-mai-2018 ) [...]