Bază legislativă:

Persoanele fizice care doresc să dețină sau, după caz, să poarte și să folosească arme și muniții letale și/sau neletale supuse autorizării trebuie să urmeze, în prealabil, un curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor, organizat de către o persoană juridică autorizată în acest sens.

CUI SE ADRESEAZĂ?

POT URMA ACEST CURS DE INIȚIERE ÎN DOMENIUL ARMELOR ȘI AL MUNIȚIILOR

 • Persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, nu au antecedente penale și sunt apte din punct de vedere psihologic și medical pentru a deține și folosi arme și muniții;
 • Membrii asociațiilor de vânătoare, în vederea obținerii permisului de vânătoare;
 • Colecționarii de arme;

Persoanele care doresc să obțină autorizația de cumparare pentru arma cu destinația apărare și pază:

 • demnitarii, magistraţii, diplomaţii, militarii şi poliţiştii, pe perioada cât sunt în activitate şi după încetarea activităţii, pensionare, trecerea în rezervă sau retragere;
 • persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, pe perioada în care au această calitate;
 • armurierii, intermediarii autorizați, precum și gestionarii de arme și muniții din cadrul persoanelor juridice care desfășoară operațiuni cu arme și muniții;
 • persoanele care urmează să fie dotate de către angajator cu arme de serviciu letale sau, după caz, neletale;
 • precum și persoanele fizice care deţin arme neletale supuse autorizării (autoaparare) sunt OBLIGATE să facă dovada absolvirii cursurilor de instruire teoretică şi practică cu ocazia prezentării la prima prelungire a valabilităţii permisului de armă.

Cerinţe speciale:

Pot urma cursul de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor numai persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. au împlinit vârsta de 18 ani;
 2. nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu executare, pentru infracţiuni comise cu intenţie ori pentru infracţiuni prevăzute de prezenta lege;
 3. nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie;
 4. sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic.

Curs autorizat de DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – Serviciul Arme și Substanțe Periculoase

Acte necesare pentru înscrierea la curs.

 • cerere-tip – se descarca de pe site;
 • actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, din care rezultă că are domiciliul, reşedinţa pe teritoriul României şi, după caz, documentul care atestă rezidenţa pe teritoriul României;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical, în original şi în copie, eliberat de o unitate sanitară, publică sau privată, autorizată pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile medicale care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;
 • avizul psihologic, în original şi în copie, din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

Durata cursului de pregătire

 • 20 de ore – teme de cunoaștere a legislației privind regimul armelor și al munițiilor;
 • 8 ore – teme de cunoaștere a aspectelor de natură juridică, referitoare la uzul de armă;
 • 8 ore – teme de cunoaștere a procedurii de acordare a primului ajutor în cazul rănirii cu arma de foc;
 • 24 de ore – teme privind cunoașterea părților componente și a modului de funcționare și folosire a armelor și munițiilor și balistică;
 • 20 de ore – activitate practică de executare a ședințelor de tragere într-un poligon autorizat conform Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Poligonul ALMA se află în București, Sectorul 2, pe Calea Moșilor nr. 276, la subsolul clădirii Nufărul.

Tragerile se efectuează cu pistoale de calibrul 9 x 19. Modelele cu care se poate trage sunt:

 1. Glock 17
 2. Beretta
 3. Walther P99
 4. SIG Sauer

Pentru detalii sepre modalitatea de inscriere va rugam sa ne contactati la numarul de telefon +40744310414

FORMATOR

Gabriel MusuroaeaFormator
Formator cu experiență vastă dobândită pe parcursul a 10 ani de activitate în domeniul armelor și munițiilor
Cătălin GrigorieFormator
Formator cu experiență vastă dobândită pe parcursul unei cariere militare de 34 de ani și a activității de peste 20 de ani în securitatea privată.

Cursuri de pregătire asemănătoare

Alătură-te celor 15000+ cursanți Bucură-te de o pregătire în domeniul securității

Pregătește-te pentru un nou loc de muncă. Înscrie-te la cursuri!

Vă rugăm să scrieți cursul la care doriți să vă inscrieți